Zámek v Klášterci nad Ohří

Panoramatická fotografie

Historie: Zámek Klášterec, vystavěný na ostrohu řeky Ohře při úpatí Krušných hor, patří k nejvýznamnějším historickým sídlům severozápadních Čech. Název zámku i města je staročeským označením malého kláštera (odvozeným z latinského claustrellum), který v místech dnešního města založili kolem roku 1250 benediktini z nedalekých Postoloprt jako svou fillaci. Klášterní zboží však již roku 1277 přešlo do vlastnictví královské komory. Novými vlastníky se záhy stali páni ze Šumburku, kteří jej spravovali do roku 1449. Poté byl Klášterec krátce v držení Viléma z Liburgu, až jej v roce 1453 zakoupil rod rytířů z Fictumu, v jejichž majetku byl rovněž nedaleký hrad Šumburk-Šumná. Roku 1514 Volf Dětřich Fictum založil v místě dnešního zámku nové rodové sídlo, dále rozšířené za držení jeho synů. Volfův vnuk Kryštof Fictum pak starou tvrz přestavěl na renesanční zámek, jehož jádro spolu s věží je zachováno ve hmotě východního křídla nynějšího zámku. O kvalitách renesanční podoby zámku svědčí fragmenty sgrafitové omítky, štuková výzdoba pěti síní východního křídla budovy a alianční znak Kryštofa Fictuma a jeho manželky Voršily rozené Šlikové umístěný nad portálem věže. Letopočet 1590 ve znaku zároveň datuje dokončení renesanční stavební fáze zámku
Muzeum porcelánu: V novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří je instalována vzácná expozice porcelánu ze sbírek Umělecko - průmyslového muzea v Praze. Výzdoba sálu je doplněna bohatou štukovou výzdobou. Ve dvou sálech jsou ukázky japonského porcelánu z přelomu 17. až 2. poloviny 19. století. Jeden sál je věnován nejstarším výrobkům evropského porcelánu, a to z Míšně a Vídně, kde byly porcelánky založeny v letech 1710 a 1718. Expozice je doplněna figurálními plastikami z nymfenburgské porcelánky z 2. pol. 18. stol. z dílny Dominika Aulička. Velký renesanční sál zahrnuje ucelenou kolekci ukázek starého čínského porcelánu 16. až 19. stol. Celé první patro zámku je věnováno v 21 sálech vývoji výroby českého porcelánu od jejich počátků až do současnosti. Expozice předvádí výrobky jednotlivých porcelánek v interiéru ve stylu empíru, biedermeieru, druhého rokoka, neorenesance, secese apod.