Kostel sv. Vendelína v Perštejně

Panoramatická fotografie

Historie: Kostel sv. Vendelína v Perštejně byl postaven v letech 1795 až 1796. Základní kámen byl položen 11. Října 1795. Slavnostní vysvěcení proběhlo v roce 1797. Fresky na plochém rákosovém stropě byly provedeny Janem, Pavlem a Emanuelem Gruberem a Františkem Graubem z Klášterce. Stěny za oltářem vymaloval al fresco 1826 Andreas Friedrich z Chomutova. Od šedesátých let 20. století byl kostel v havarijnám stavu. Až v roce 1998 zahájila obecně prospěšná společnost Zaniklé obce a města chomutovského regionu obnovu kostela s cílem založení muzea zaniklých obcí Chomutovska. Nejprve byla provedena celková oprava krovu. V lednu 2001 byla zahájena stavba vnitřního lešení. V letech 2002 až 2004 došlo k náročnému transferu stropní fresky, nejdříve v lodi a následně i v presbyteriu. V roce 2004 byla celá výmalba znovu osazena na obnovenou stropní konstrukci a freska restaurována a oživena. Do roku 2006 bylo dokončeno restaurování stěn včetně dřevěných prvků a bylo opraveno průčelí kostela. Transfer a obnova fresky o ploše téměř 400 m2 je středoevropským unikátním činem. Dnes se může již uvažovat o plném využití obnovené památky a to jako sakrálního a kulturního prostoru i jako muzea zaniklých obcí regionu.