Kostel Všech svatých ve Vejprtech

Panoramatická fotografie

Historie: Farní kostel Všech svatých. Byl postaven na místě staršího hrázděného kostela s dřevěnou věží uprostřed střechy. Původně pozdně barokní stavba, je jednolodní, obdélníkový, s trojboce uzavřeným presbytářem a přestavěnou hranolovou věží. Interiér je převážně rokokový z konce 18. století. V Novém Zvolání stojí od roku 1899 kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Kostel je postaven v neogotickém slohu, je jednolodní s věží v ose kostela. Před kostelem Všech svatých, po jeho východní straně, stojí původní vejprtská barokní plastika z roku 1717 - kamenný oltář Svatého kříže. Před východní stranu děkanského kostela, poblíž Kalvárie, byla roku 1972 umístěna další plastika, přenesená sem ze zrušené obce Přísečnice - Nejsvětější Trojice z roku 1714. Na jižní stranu kostela byla roku 1971 přenesena také z Přísečnice barokní plastika sv. Floriána z roku 1723.